הפורום יעסוק בשאלות, עדכונים בכל מה שקשור לאתר.
אסור בתכלית האיסור לפרסם אשכול שבו אתם מחלקים הזמנות לאתר, מי שיעשה זאת ייקבל באן.
ראו הוזהרתם!
  • אין להקפיץ נושא שעבר 5 ימים מאז ההודעה האחרונה שנשלחה בנושא.
  • אין לקלל, להעליב לפגוע במשתמש אחר בכל דרך שהיא במשתמש או בצוות לוקרז (Lockerz.com)!
  • אין לפרסם דאבל פוסט, טריפל פוסט וכו'.
  • אסור לפרסם הזמנה שהיא לא עברה את העמוד הראשון
  • אסור למכור\לקנות\להחליף משתמשים
  • יש להגיב עד 5 תגובות ביום ויש לפתוח עד 5 נושאים ביום גג.
חוג התיוג :

על מנת שיהיה יותר נעים להיכנס לפורום, שמרו על חוקי כותרת בבקשה.
הכותרת אמורה להיות בנוסח הבא :
[XXX]
ה-XXX בין שני הסוגריים המרובעים, מחליף את מה שאתם מעוניינים לרשום אם זה דיון, אתר חדש, שאלה וכו'.

[idan]