איך אפשר להוסיף לתוכנה שהיא תבין מילים בעברית ושכל מילה שהיא תבין בעברית היא תעשה את מה שהיא הוגדרה