שונאים את כל אתרי ההורדות שמחייבים להשלים שאלונים או משימות בכדי לקבל גישה להורדה ?

במדריך הבא נלמד את הסכנות,אופן פעולת השיטה, וכיצד ניתן לעקוף אותה.

"כיצד לעקוף שאלונים באינטרנט"