שלום לכולם,

מעוניין לקנות הזמנה לטורנטלייץ תמורת 4$ לא יותר.