טוב זה נהיה ספאם
אני לא יטרח אפילו להעיף השעיות נמאס לי
נעול