רוצים לדעת איך לנהל לעצמכם את הדף עסקי?
או איך להגיע לתוצאות מדויקות בקידום הממומן ?
מוזמנים לשמור את מקומכם בסדנה פייסבוק לעסקים