עבור הואי המתגוררים במכבים רעות,
אני מחםשת המלצה לוטרינר במכבי רעות או אולי גם במודיעין
תודה