הגעתי בגוגל לאתר בדיחות מקוריות של מישהו בשם, תכתבו בגוגל: אדריאן חסקל
אחלה בדיחות יש שם:
מפקח שמבקר בבית חולים לחולי נפש, נתקל במטופל שמטלטל את גופו ושואל אותו מה הוא עושה.
– אני שאון! אני מודד במדויק את הזמן. טיק, טק!
– בסדר, אז תגיד לי מה השעה עכשיו?
– עכשיו זה עשר עשרים ואחת דקות וחמש עשרה שניות…אוי, אוי, אתה מפריע לי ונשרתי אחורה, טיק-טק, טיק-טק