המצב ממד מדרדר עוד ועוד זוגות מדגרשים. דיברתי עם עורך דין לגירושין והוא סיפר לי שזה עוד עלול להחריף
מה דעתכם?