עשיתי כשהייתי קטן .. ואני לא זוכר כלום ... אתה תאכל גלידות .. והרבה ...
קיצקץ ... אם זה ממש מפריע לך ... תעשה ... אל תפחד ...