רוצה אני ימכור לך נרגילה מסתובבת גדולה אם ראש צינור הכל
ב100 שקל?
מצב טוב וסוחבת בן זונה