כל אחד בתורו אומר משו שהוא עשה, כל מי שמשחק ולא עשה את זה בחיים שותה...
דוגמא: תורי להגיד, אני אומר "עשיתי אורגיה עם 2 בחורות וכבשה". אם מישו חוץ ממני עשה את זה הוא לא שותה, מי שלא עשה שותה.
משחקים עד שנגמרת כל השתייה