לא לפתוח פה נושאי התנצלות ובקשה שהוא יירד ואותם ידועים שטעיתם.
קיבלתם עונש תעמדו בו כמו שצריך.