משתמשים רגילים, או מנהלים או לא יודע מה,
אם יש אשכול והוא לא קשור אליכם אל תגיבו בו. זה תפקיד ההנהלה לעזור, לא תפקידכם.