בכל אותו דסר תאמין לי חמש שקל זה כלום זה ההבדל בין קיוסק לסופר