חח שיפרתי ביותר את האוסף שלי עכשיוו
הוספתי בקבוק אבסולוט קטן חצי מלא והגרנטס חזר אליי