אם בחדרה מוכרים וודקה ונרגילה לילדים בני 12
אז בבאר שבע לא ימכרו לך?!