מפרקים בחוץ בקבוק פינלנדיה ואז בפנים נופלים ככה על עוד שתי צ'ייסרים בבר על ליטר בירה חבית