באמת אחד הטובים אחי..
תנסה את התפוח חי במשקל
זה קטלנייי...