גלגול נשמות הוא שם כללי למערכת אמונה עממית-דתית רווחת בעולם, המתארת תהליך מטאפיזי בדבר המשכיות נשמת האדם מעבר למותו הנראה לעין. האמונה בגלגול נשמות היא אחת מתוך התשובות שנתן לעצמו האדם לשאלה מה יקרה אחרי מותי. בין הרעיונות הנוספים רעיון תחיית המתים ורעיון העולם הבא.
אמונות שונות מפרשות את הביטוי בצורות שונות, אך חלק מנדבכי הבסיס מתארים תהליך בו נשמתו של אדם שנפטר לעולם חוזרת או נשארת במציאות בהתגלמות אשר היא "גלגול אחר". לדוגמה, במערכות אמונה בהן נשמה של בן אדם חוזרת להיות בן אדם ולא צמח או חיה, תינוק שנולד מהווה גלגול של אדם שנפטר.
מבחינה מדעית לא נמצא מנגנון המאפשר מעבר של מחשבות או זיכרונות מאדם לאדם מעבר לאמצעי התיווך המוכרים, בוודאי לא לאחר מותו של האיש שהזיכרונות היו שייכים לו, משום שכל הפעולה החשמלית של המוח, שבו נאגרים הזיכרונות, מופסקת עם המוות. עם זאת מספר פסיכולוגים, פסיכיאטרים ומטפלים אלטרנטיביים אימצו את הקונספט ומבססים עליו שיטות טיפוליות שונות.
לפי מערכות אמונה מסוימות, הנשמה אינה נעלמת עם המוות, או מסתלקת לאוצר הנשמות העליון, אלא מוצאת מקום בבעל חיים אחר. על פי אמונה זו גלגולו של האדם נובע בשל כך, שלא השלים את תפקידו בעולם. הגלגול יהיה בהתאם למעשיו הטובים או הרעים בגלגולים הקודמים, ובהתאם לתיקון אליו הוא נדרש לעשות. האמונה בגלגול כמו גם האמונה בעולם הנשמות והשארות הנפש, נותנת מענה בהתמודדות עם המוות.
האמונה בגלגול נשמות מאפיינת תרבויות שונות ולא קשורות כמו גם אמונות בסיסיות אחרות.

קרדיט לאתר ויקיפדיה