עם רק התחלתה אז אולי לך יש עוד גם סיכוי לסיים עם זה אני מציע לך לסיים עם זה כמה שיותר מהר אני דואג לבראיות שלך כדי לך לשמוע לי