אסור מהיום לפרסם הורדות בכלל,
הדברים המותרים:
צפייה ישירה ב MV/YOU TUBE או בכל שרת אחר של צפייה ישרה.
כל אשכול אשר יפתח עם הורדה יצונזר.
לאחר מספר פרסומים יהיה עונש חמור כגון - קנס/באן.