טופס בקשה להורדת באן \ ניים באן:

שם המבקש:
שם המבקש בשרת:
שם האדמין שנתן את הבאן בשרת:
מה היא הסיבה שנכתבה?
תמונה של הבאן (אם יש):