חבר שלי לא מעשן ואיזה יום אחד הוא מצא 2 קופסאות באותו רחוב.
אחד של מלברו אדום ואחד של קנט.
המלברו - מלא.
קנט - 4 סיגר'.

ובסוף הוא נתן לי אותם.
לי אישית לא זכור שמצאתי.