בס"ד
שמעתי בדרשה ביום שבת חידוש יפה.
רשום בתורה "וזאת תיהיה תורת המצורע"
בכל מקום בתורה רשום "וזאת תורת ה..." לדוגמא "וזאת תורת הילודת לזכר ונקבה",למה פה רשום תיהיה?

דרשו חז"ל:
יש ההבדל בין מצורע לצרוע.
מצורע - מוציא שם רע(מחלת צרעת שהתרופה שלה רוחנית)
צרוע - חולה במחלת הצרעת(מחלה גשמית)

ידוע שאם מישהו מוציא שם רע על מישהו אחר(מדבר לשון הרע),כל התורה של האיש שדיבר לשון הרע עוברים על מי שהוא דיבר.
זאת אומרת שיכול להיות שהאדם שדיברו עליו רע יעלה לשמיים ויראה כל כך הרבה תורה שהוא בכלל לא למד.
מספרים על תלמיד,כל היום הוא למד תורה ותורה.אבל היה לו שכן שהיה מחלל שבת, נוסע ואוכל ביום כיפור, אוכל טרפות, חמץ בפסח וכו'...,אותו תלמיד דיבר לשון הרע על אותו שכן שהוא מחלל שבת ועושה עבירות וכו'...
הגיע זמנו של התלמיד והוא נפטר.
בבית דין של מעלה אומרים לו:"כמה חטאים יש לך,חילול שבת,אכילת טרפות,אכילת חמץ בפסח,וכו'..." התלמיד נדהם הוא לא הבין מאיפה החטאים האלה,הוא אף פעם לא עשה אותם...
הגיע זמנו של השכן והוא נפטר.
הוא עלה לבית דין של מעלה אומרים לו:"כמה לימוד תורה יש לך,כמה מצוות וכו'" השכן נדהם,בחיים הוא לא למד תורה,הוא אמר:"בטח התבלבלו והחליפו בין המצוות שלנו ובין החטאים".התלמיד החכם פגש את אותו שכן וזיהה אותו אמר לו:"איך אתה בגן עדן?" אמר לו השכן :"התבלבלו וחליפו ביננו" אמר לו התלמיד:"לא התבלבלו,אם טעיתי דיברתי עליך לשון הרע ולא עשיתי תשובה ובגלל זה החליפו בין המצוות שלנו והלימוד תורה"

אם לא עושים תשובה אחרי שמדברים לשון הרע כל התורה שלמדתם עוברת על מי שדיברתם!

אם עושים תשובה!כל התורה שלמדתם חוזרת אליכם בחזרה!

והתורה שחוזרת בחזרה היא תורה שהיתה של מוציא שם רע.
אז זאת תיהיה תורת המצורע(המוציא שם רע).
והכי חשוב,אותו הדבר תקף על מלבין פני חברים ברבים,ובעוון זה לא מספיק תשובה!חייבים לבקש סליחה מאותו אדם!מול כל מי שהלבנת את פניו!!