תשקיע ת20-30 שקל האלה ותשתה כמו בנאדם..
תשבו 4 חבר'ה על בקבוק כזה תרימו שאטים זה אחד המפרקים..