הזמנה ל TL מוכר...
תציעו נקודות.
שתי הזמנות ישלי... הקודם זוכה...