חל איסור מוחלט על פרסום הורדות !

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש !

עונשים:
פעם ראשונה - אזהרה בהודעה פרטית + צנזור ההורדה.
פעם שנייה - הרחקה מהפורום + מחיקת האשכול.

*** אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש ***