חוק חדש

אשכול החוקים של הפורום נערך ונוסף לו עוד חוק, חוק מס' 14.
אין להכניס יותר מסרטון אחד לאשכול מסויים, הכנסת סרטון נוסף תעלה לכם בעונש מכיוון שזאת התחמקות מחוק מס' 5

לאשכול החוקים:
http://www.iatraf.co.il/announcement.php?f=533&a=717

זכרו! אי ידיעת החוק אינה מונעת מפטירת העונש