על מנת להגדיר את האינטרנט יש לבחור בשמות הבאים:
גולן טלקום - Golan Telecom 3G
הוט מובייל - Hot mobile 3G
פלאפון - Pelephone 3G
אורנג' - Orange 3G
סלקום - Cellcom 3G
רמי לוי - Rami Levi 3G

בשביל להגדיר את הגדרות ה-MMS יש לבחור בשמות הבאים :
גולן טלקום - Golan Telecom MMS
הוט מובייל - Hot mobile MMS
פלאפון - Pelephone MMS
אורנג' - Orange MMS
סלקום - Cellcom MMS
רמי לוי - Rami Levy MMS

גולן טלקום :
APN: internet.golantelecom.net.il
MCC: 425
MNC: 08
APN type: default

הוט מובייל :
APN: net.hotm
MCC: 425
MNC: 07
APN type: default
פלאפון :
APN: internet.pelephone.net.il
MCC: 425
MNC: 03
APN type: default
Server: http://mmsu.pelephone.net.il
MMSC: http://mmsu.pelephone.net.il
MMS proxy: 10.170.9.54
MMS port: 9093
Username: pcl@3g
Password: pcl
אורנג' :
APN: uinternet
MCC: 425
MNC: 01
APN type: default
Username: orange
Password: orange
סלקום :
APN: internetg
APN type: default
רמי לוי :
APN: internet.rl
APN type: default
Username: rl@3g
Password: rl


גולן טלקום :
APN: mms.golantelecom.net.il
MMC: 425
MNC: 08
APN type: mms
MMSC: http://10.224.228.81
MMS proxy: 10.224.228.81
MMS port: 80
הוט מובייל :
APN: mms.hotm
MMC: 425
MNC: 07
APN type: mms
MMSC: http://mms.hotmobile.co.il/
MMS proxy: 80.246.131.99
MMS port: 80

פלאפון :
APN: mms.pelephone.net.il
MMC: 425
MNC: 03
APN type: mms
Username: pcl@3g
Password: pcl
Server: pelephone
MMSC: http://mmsu.pelephone.net.il
MMS proxy: 10.170.9.54
MMS port: 9093
אורנג' :
APN: uwap.orang.co.il
MMC: 425
MNC: 01
APN type: mms
MMSC: http://192.168.220.15/servlets/mms
MMS proxy: 192.118.11.55
MMS port: 8080
סלקום :
APN type: mms
MMSC: http://mms.cellcom.co.il
MMS proxy: 172.31.29.38
MMS port: 8080
רמי לוי :
APN: mms.rl
APN type: mms
Username: rl@3g
Password: rl