קשה למצוא השוואה
האם ב7 יש אפשרות של הרחבת צילום כמו שהיה ב6?
נא לענות על השאלות בסדר מסוים