המשתמש - Yossi - ,

מגלה בגרות ועוזר , משתמש גדול לפורום ,
שמרו עליו
עוזר בכל דבר .