תפסיקו לתייג בצורה הזאת: ****|
ניתן לתייג רק בצורה הזאת [****]
משתמש שיעבור על חוק זה פעמיים יקבל אזהרה ו3 פעמים קנס +אזהרה שנייה !