מוכר צלצול של אלכס חולה אהבה פישנזון "הייתי שם אותה בדוש,ואז הייתי,מציץ לה!" ואז יש טראנס.

העלאה שלי , מוכר ב50 נק'.