מדריך ענק.
קודם כל, אתם צריכים סבלנות.
דבר שני צריכים קצת, ממש קצת יכולת ציור, היכולת תשתפר עם הזמן, אבל להתחלה צריך משהו.

בקיצור, מי שרוצה שישלח 10נק'.
כי גם אם לא תאהבו, לפחות הרווחתם משהו