אני מוכר אתר שאתה מכניס לו טקסט
והוא מנקד לך אותו.

נקודות: 50 נקודות