הרגע קניתי לא הורדתי בה כלום רק שלכם בהיתחייבות.
300 נקודות