אתגר קל מאוד,
שלא מצריך ידע קודם במשחק!
פשוט לזהות את השם של המכונית

הפרסים הם:
מקום ראשון -
55 נקודות

מקום שני -
25 נקודות

מקום שלישי -
20 נקודות