אשכול חדש . נעלו את הישן כי -ALT- בבאן

דוגמאות...