יש אחריות שהם עובדים!!!


*יש סיכון לבאן או לDC

מי רוצה?
100 נקודות