יש לי 5$
תציעו לא פחות מ1100 לדולר
מיידית ב1250 לדולר