מינימום 400 נקודות ל 200 K בפוקר
400 נקודות ומיידי אני שולח 100 K ואז מעביר רגיל..
במקרה שלא יציעו המחיר ירד.