מוכר משתמש לgrand chase אם :

לוחמת רמה 18
קשתית רמה 19
קוסמת רמה 37
גנב רמה 18
לוחם קוסם (Ronan) רמה 16

תציעו נקודות