אתגר די פשוט עם 3 זוכים

מקום ראשון 75נק'
מקום שני 50נק'
ומקום שלישי 25נק'
http://www.iatraf.co.il/showthread.php?t=647252