אתגר גלגל המזל בטלוויזיה ישראלית
קישור לאתגר :
http://www.iatraf.co.il/showthread.php?t=654276

פרסים :
מקום ראשון - 70 נק' .
מקום שני - 20 נק' .

מקום שלישי - 10 נק' .

~ מתחילים היום ב 19:00 ! ~