כותרת..
תעשו קפיצות של 100 לפחות, מתחיל ב- 2000...
3500 מיידי.