מחיר התחלה 1000 .
מי שמגיב אפילו 20 נק' יותר ואף אחד לא יגיב עד מחר יקבל .