החל מהיום, חל איסור מוחלט על פרסום תוכנות ניווט פרוצות, בפרט תוכנות של חברת Nav N' Go, כדוגמת:
iGO Fun ,iGO More ,iGO Amigo ,Nav N' Go ,iGO6 ,iGO ,iGO8 iGO Primo, iGO יהדות ו-LandScape.

העובר על חוק הזה ייענש בחומרה, עד כדי הרחקה מהאתר לצמיתות, ראו הוזהרתם.