יש לי תכובעים האלה:
CAMERA BEARD , DEMO FRO , PANAMA , והכובע החדש של הדמומן צבוע בירוק - לא STUNTMAN .
כולם ב 2000 נק'
ויש לי גם 2 צבעים - בעד 600 נק' שניהם.