מוכר שני קבצי סיסמאות ומשתמשים שניהם אם יותר מ10 אלף משתמשים וסיסמאות.
לא כל המשתמשים והסיסמאות בקובץ פועלים אז אין לי התחייבות אם תיפרצו רק משתמש 1.

אפשר לקנות אם סטים, נקודות, דולרים.